OGMIOS MIESTAS Vilniuje
Faktai

Teritorijos bendras plotas – 21 ha
Bendras pastatų plotas – 110 tūkst. m²
Administracinės patalpos – 23,5 tūkst. m²
Prekybinės patalpos – 43 tūkst. m² 
Sandėlių patalpos – 16 tūkst. m²
Automobiliams stovėti – 3 000 vietų

Kontaktinis asmuo
Andrius Razmus
Nuomos vadovas
AB Ogmios centras
Tel. +370 5 2741494 
Mob. +370 652 31432 
Faks. +370 5 2722526 
andrius.razmus@ogmios.lt
www.ogmiosmiestas.lt

Anatolijus Blusevičius
Projektų vadovas
AB Ogmios centras
Tel. +370 5 2741806 
Mob. +370 69961238 
Faks. +370 5 2722526 
anatolijus.blusevicius@ogmios.lt
www.ogmiosmiestas.lt